Jak jít štěstí naproti?

Štěstí se nehledá tam, kde byste ho čekali. Štěstí přichází samo. Někdy úplně nečekaně a někdy mu, ale můžeme jít naproti. Asi si teď říkáte: „Ale jak? No, jak jít naproti tomu univerzálně, když je to pro každého vlastně úplně něco jiného?“

Jednoduše! A to silou vašich myšlenek. Tato univerzální síla je přesvědčení. Věřit v něco a nedávat tomu jinou možnost výsledku než tu, jakou jste si sami určili. To, co si dokážete představit se Vám může uskutečnit. Avšak to, co si představit nedokážete není možné, aby se stalo.

Jak jsme zvyklí přemýšlet a fungovat v našem ohraničeném prostoru, kterému rádi říkáme náš život, tak se nám dějí naše všední okolnosti.

Právě jsem na hraně našeho bodu zlomu. Můžeme naši situaci obrátit a být tam, kde chceme být a vedle koho chceme žít. Stačí se pustit do procesu uvědomění a najít postup k našemu novému řešení Jít štěstí naproti.

Položíme si několik zásadních otázek:

  1. Jak tedy vypadá to, že jsme šťastní?
  2. Co potřebuji k tomu, abych se cítil/a takto jak bych si moc přál/a?
  3. Co mi chybí k mému štěstí?
  4. Jak toho nejrychleji dosáhnu?

Už tato otázka nám značí o důležitosti stanovení si plánu a strategie, které si je nejlepší zapsat a poté srovnat dle nejdůležitějších priorit. Ovšem další univerzální silou je míněna právě změna způsobu nahlédnutí na to, jak smýšlíme. Jestli jsme velkou částí pohlceni negativitou a většinu dne jde z našich úst, co je všechno špatně, jak jsou lidé hrozní a co děsného se stalo. Nebo vidíme na každém dni alespoň kousek dobra. Sami si udělejte průzkum, jak se denně vyjadřujete.

Síla myšlenky je mocná! I když nyní tato věta může znít jako jisté klišé, je to holý fakt. Zkuste zapřemýšlet, jestli se Vám to už někdy nestalo? Že jste za daných okolností sami sobě nedali jinou možnost ani volbu a dosáhli jste toho, o čem jste byli silně přesvědčeni.

Mohou zde nastat i negativní vlny Vašich myšlenek, které si nesete třeba z dětství. Většinou to jsou citové bolesti, které se nám stali v jakémkoli věku a ty nás před naším rozhodnutím o štěstí mohou blokovat. Může to být jen výchova našich rodičů, kteří se zaseli na naší půdě sebevědomí. Třeba jako malá sebejistota nebo nahlodávající myšlenky, že při sebemenším neúspěchu nebo zaškobrtnutí ve Vašem plánu si to celé rozmyslíte a uslyšíte ve své mysli, že to stejně nedokážete a že na to nemáte a jiné hrůzné věci. Ale nelekejte se nejste v tom sami, nebuďte prosím sobci a toto si vážně nemyslete. Každý z nás má takového nahlodávajícího červíka v hlavě, kterému když nepodlehnete, bude Vás dělat silnějšími. Můžou se Vám do cesty postavit různé okolnosti nebo Vaše strachy (Vaši červíkové), se kterými se budete muset potkat a vyrovnat. Hlavně jim nevzdorujte, ale pomalu s nimi pracujte. Pracujte na zdokonalení Vaší mysli. To, čeho se bojíme pomalounku rozpustíme v pozitivních myšlenkách, které proti našem strachům vyšleme.

Řešení je udržovat svou mysl a držet ji pevně ve svých otěžích. Hýčkat ji novými informaci, které nejsou negativního charakteru. Budete si muset od nynějška vybrat, co bude patřit do vaší náplně celého dne. Co budete poslouchat v rádiu, na co se budete koukat v televizi a s kým budete hovořit a o čem s vašimi přáteli a rodinou.

Zákon přitažlivosti zde platí dvojnásob. Stejné přitahuje stejné a na co se soustředíte to roste. Kam Vám čas plyne, tam Vám zájem kyne.